วิธีการทำแท้ง

 วิธีการทำแท้ง

 ปกติการทำแท้งจะมีวิธีต่าง ๆ กันขึ้นอยู่กับอายุเด็กในครรภ์ วิธีการและอุปกรณ์ที่ใช้ในคลีนิคนั้น ๆ แต่การทำแท้งโดยทั่ว ๆ ไปมี 6 วิธีดังนี้

1. การทำแท้งแบบขูดมดลูก หมอจะใช้เครื่องมือถ่างปากมดลูกออก เพื่อใส่เครื่องมืออีกชนิดหนึ่งที่ยาวเรียวและแหลมคมเข้าไปในมดลูก ความคมของเครื่องมือนี้จะทำให้เด็กเละเป็นชิ้น ๆ หลังจากนั้นหมอก็จะขูดมดลูกซึ่งเป็นการกว้านทำควมสะอาดภายใน เพื่อไม่ให้มีชิ้นส่วนของเด็กหลงเหลืออยู่ วธีนี้เลือดจะออกมาก เสร็จแล้วพยาบาลก็จะพยายามรวบรวมชิ้นส่วน เด็กเพื่อตรวจดูให้แน่ใจว่าไม่มีเศษชิ้นส่วนต่าง ๆ หลงเหลืออยู่ในมดลูกซึ่งจะทำให้เกิดการอักเสบติดเชื้อได้

2. การทำแท้งแบบดูดออก เครื่องที่ใช้ดูดเด็กออก จะดูคล้าย ๆ เครื่องดูดฝุ่น มีท่อดูดและมีโถรองรับ เสียงจะดังฮึม ๆ คล้าย ๆ กันอีก แต่เครื่องดูดนั้มีพลังแรงกว่าเครื่องดูดฝุ่น 29 เท่า วิธีการก็คือหมอจะใส่ท่อหรือสายยางเข้าไปทางปากมดลูก ท่อนี้จะติดอยู่กับตัวเครื่อง เมื่อเปิดเครื่องแล้วพลังดูดอันรุนแรงจะฉีกอวัยะเด็กออกเป็นชิ้น ๆ แล้วดูดชิ้นส่วนเหล่านั้นลงในโถอีกที่หนึ่งพร้อมที่จะทิ้งไป

3. การทำแท้งแบบฉีดน้ำเกลือเข้าท้อง วิธีนี้ใช้กับเด็กโตหน่อยประมาณ 4 เดือน เพราะจะต้องมีถุงน้ำคล้ำห่อหุ้มตัวเด็กอยู่ น้ำเกลือที่ใช้นี้เรียกว่า เซลายน์ (Saline) ความจริงก็คือน้ำเกลือธรรมดา ซึ่งในเลือดคนเราปกติจะมีปริมาณเกลือถึง 0.9% แต่น้ำเกลือชนิดนี้มีปริมาณความเข้าข้นของเกลือถึง 20% ซึ่งเกินกว่าร่างกายคนเราปกติจะรับได้ โดยหมอจะใช้เข็มฉีดยาชนิดหนึ่งที่ยาวมากถึง 3นิ้วครึ่ง-4นิ้ว หมอจะเอาเข็มผ่านเข้าท้องน้อยคนไข้ไปยังถุงน้ำคล่ำของเด็กเพื่อเอาน้ำออก 200 มิลลิลิตร แล้วก็จะฉีดน้ำเกลือจำนวเท่ากันเข้าไปแทน น้ำเกลือนี้เป็นเหมือนยาพิษ นอกจากเด็กจะดูดกลืนน้ำเกลือเข้าไปในร่างกายจนก่อให้อกิดการชักอย่างรุนแรงแล้ว ความเค็มของน้ำเกลือเข้มข้นนี้ก็จะกัดร่างกายของเด็กขนเลือดออกซิบ ๆ ตามตัวแล้วเส้นเลือดแตกในที่สุด และร่างกายก็จะถูก เกลือกัดจนเปื่อยเหมือนถูกน้ำร้อนลวก วิธีนี้โหดมมาก เพราะเป็นการฆ่าเด็กทั้งเป็น เด็กจะดิ้นทุรนทุรายในท้องแม่อย่างทนทุกข์ทรมานแม่ก็จะรับรู้เพราะเกิดอยู่ในท้องเธอ
เอง ปกติเด็กจะชักดิ้นชักงอเป็นเวลาชั่วโมงกว่าถึงจะหมดแรงและตายไปในที่สุด ภายใน 24 ชั่วโมงคนไข้ก็จะเริ่มเจ็บท้องและคลอดเด็กที่ตายแล้วออกมา ในบางกรณีเด็กยังไม่ตาย เขาก็จะเอาเด็กไปใส่ภาชนะแล้วทิ้งไว้ให้ตายไปเอง

4. การทำแท้งแบบล้างท้อง ใช้กับเด็กที่มีอายุประมาณ 3-5 เดือน หมอจะใช้สารชนิดหนึ่งที่มีส่วนผสมของสาหร่ายทะเลใส่เข้าไปทางปากมดลูกสารนี้จะทำให้ม
ดลูกเกิดการขยายตัวเพื่อเตรียมพร้อมที่จะคลอด หมอจะใช้คีมที่มีฟันเป็นโลหะแหลมคมใส่เจ้าไปทางปากมดลูก ความคมของคีมชนิดนี้จะทำให้เนื้อตัวเด็กแหลกเละเป็นชิ้น ๆ จากนั้นหมดจะทำการล้างท้องคนไข้โดยจะดึงอวัยวะชิ้นส่วนเด็กออกให้หมด แต่เนื่องจากเด็กจะมีขนาดหัวที่โตพอสมควรทำให้ดึงออกมาไม่ได้ ดังนั้นเขาก็จะใช้คีมนี้บดหัวเด็กให้แหลกเสียก่อน แล้วค่อยเอาชิ้นส่วนออกมา

5. การทำแท้งแบบผ่าท้อง วิธีนี้ใช้เมื่อเด็กในครรภ์มีอายุ 7-9 เดือนทำเหมือนผ่าท้องทำคลอดทั่วไป หมอจะกรีดตรงท้องน้อยคนไข้แล้วเอาเด็กออก แต่เด็กจะยังมีชีวิตอยู่เพียงแต่หลับเพราะฤทธิ์ยาสลบของแม่ หลังจากนั้นเขาก็จะเอาเด็กใส่ถังแล้วปล่อยให้ตายไปเอง ถ้าไม่ตายก็ช่วยให้ตายเร็วขึ้นโดยเอาผ้าอุดจมูกให้หายใจไม่ออก หรือไม่ก็บีบคอตรงหลอดลม หรือทุบให้ตายไปเลยก็มี

6. การทำแท้งโดยสารเคมี สารเคมีที่เร่งการทำแท้งนี้ได้รับการค้นคว้าและผลิตโดยบริษัท Upjohn Pharmaceutical (บริษัทยักษ์ใหญ่แห่งหนึ่งที่ผลิตยาในสหรัฐอเมริกา) หมอจะฉีดสารเคมีนี้เข้าไปซึ่งจะทำให้เธอ เจ็บท้องอย่างรุนแรงแสนสาหัส บางรายถึงกับดิ้นตกเตียงก็มี สารเคมีนี้จะทำปฏิกิริยาอย่างรุนแรงกับมดลูก ทำให้มดลูกขยายตัวออกอย่างรวดเร็ว และเร่งเด็กให้คลอด การที่มดลูกบีบรัดตัวอย่างผิดปกตินี่เองทำให้เด็กบางคนออกมา แขนขาหลุดออกจากลำตัว เวลาคลอดนี่เด็กจะทะลักออกมาเลย บางรายเด็กยังมีชีวิตอยู่ตอนคลอดออกมาแต่ผลกระทบต่อสุขภาพแม่นี่รุนแรงมากและจะมีอาก
ารแทรกซ้อนมากมาย บางคนเสียชีวิตเพราะหัวใจหยุดเต้นขณะหมอกำลังฉีดสารเคมีเข้าร่างกายด้วยซ้ำ

จบการสาธยายวิธีการทำแท้งที่สุดโหดมหาโหดแล้ว เราก็เหนื่อยและหดหู่ใจยิ่งนัก เด็กเป็นชีวิตที่บริสุทธิ์ ไม่รู้อิโหน่อิเหน่อะไรกับปัญหาของพ่อแม่ แต่กลับต้องถูกฆ่าอย่างรุนแรงและเลือดเย็น ชีวิตน้อย ๆ ที่บริสุทธิ์ต้องกลายสภาพเป็น ขยะที่ถูกทิ้ง ถ้าคุณไม่สามารถ เลี้ยงเขาก็ขอให้ไตร่ตรองหาหนทางอื่น เช่น ให้ผู้อื่นรับเป็นลูกบุญธรรม

 

 

 วิธีทำแท้งมีอยู่หลายวิธีด้วยกัน การเลือกวิธีใดวิธีหนึ่งก็โดยอาศัยอายุครรภ์หรือขนาดของ

มดลูกเป็นหลัก ถ้าเป็นวิธีทำแท้งเพื่อการรักษาที่กระทำโดยแพทย์ก็พอจะแบ่งได้ 6 วิธีใหญ่ๆ คือ

1. การปรับประจำเดือน เป็นวิธีที่ใช้ในครรภ์ไม่เกิน 6 สัปดาห์ หรือ คิดง่ายๆ แบบชาวบ้านก็คือ

ทำเมื่อประจำเดือนเกินกำหนดไป 2 สัปดาห์ วิธีนี้ใช้กันมากในกลุ่มของนักวางแผนครอบครัว

วิธีนี้กระทำโดยสอดส่องท่อพลาสติกเล็กขนาดเส้นรอบวง 4-8 มิลลิเมตร เข้าไปในโพรงมดลูก

โดยผ่านทางช่องคลอดและปากมดลูกตามลำดับ ต่อปลายท่อพลาสติกด้านนอกเข้ากับกระบอก

ฉีดยาชนิดใหญ่พิเศษเมื่อปล่อยล็อค แรงดูดจะดูดเอารกและเด็กออกหมดเป็นวิธีที่ทำได้ง่าย

ใช้เวลาไม่เกิน 5 นาที

 

2. การขูดมดลูก เป็นวิธีเก่าแก่ดึกดำบรรพ์ แต่ก็ยังใช้แพร่หลายและได้ผลดี แต่ควรเลือกทำในราย

ที่มดลูกมีขนาดโตไม่เกินอายุครรภ์ 14 สัปดาห์ จำเป็นต้องใช้เครื่องมือถ่างขยายปากมดลูก

ก่อนการขูด ดังนั้นผู้ป่วยจะเจ็บปวดมากถ้าไม่ฉีดยาชา หรือได้รับยาสลบก่อนการขูด

3. การใช้เครื่องดูดสุญญากาศ ใช้ทำแท้งในอายุครรภ์ไม่เกิน 12 สัปดาห์ เป็นที่น่าสังเกตว่า

ขณะที่โรงพยาบาลรัฐบาลหลายแห่งยังไม่มีเครื่องมือทำแท้งชนิดนี้ เครื่องมือนี้กลับไปแพร่หลาย

อยู่ตามคลินิกทำแท้งเถื่อนเกือบทุกแห่ง ทั้งนี้เพราะความง่าย สะดวกรวดเร็ว และปราศจาก

ความเจ็บปวดนั่นเอง

        เครื่องดูดสุญญากาศนี้มีลักษณะคล้ายกับเครื่องมือปรับประจำเดือน ใช้ท่อพลาสติกสอด

ผ่านช่องคลอดเข้าโพรงมดลูกเหมือนกัน แต่ท่อพลาสติกด้านนอกนั้นยาวกว่า เมื่อต่อกับเครื่อง

ดูดสุญญากาศไฟฟ้าแล้วก็จะดูดสิ่งต่างๆ ในโพรงมดลูกออกหมด

4. การฉีดน้ำเกลือเข้มข้นเข้าถุงน้ำหล่อเด็กเป็นวิธีที่เหมาะสำหรับรายที่มดลูกโต จนคลำได้ชัดเจน

ทางหน้าท้องแล้ว คือเมื่ออายุครรภ์ประมาณ 16 สัปดาห์ขึ้นไป ใช้น้ำเกลือเข้มข้น 20 เปอร์เซ็นต์

ที่ผลิตใหม่ๆ จำนวนประมาณ 150-200 มิลลิลิตร ฉีดเข้าไปในถุงน้ำหล่อเด็ก โดยใช้เข็มขนาดใหญ่

เจาะผ่านผนังหน้าท้องเด็กก็จะแท้งออกเองภายหลังให้น้ำเกลือ 6-48 ชั่วโมง

5. การผ่าเอาเด็กออกทางหน้าท้อง ปัจจุบันไม่นิยมทำกันเพราะมีวิธีอื่นที่สะดวกและปลอดภัย

กว่าแต่ก็ยังคงมีทำในบางราย เช่น ผู้ป่วยปัญญาอ่อน ที่ต้องการตัดมดลูกออกด้วย เพื่อตัดปัญหา

ยุ่งยากขณะมีประจำเดือน หรือในผู้ป่วยบางรายที่ต้องการผ่าตัดทำหมันด้วย

6. การใช้ยาพวกพรอสตาแกลนดินส์ (prostaglandins) ยาประเภทนี้มีฤทธิ์ทำให้มดลูกบีบรัดตัว

และเกิดการแท้ง ตัวยามีหลายชนิด คือ ชนิดเหน็บช่องคลอดชนิดรับประทาน ชนิดฉีดเข้า

กล้ามเนื้อ ถึงแม้จะมีประสิทธิภาพทำให้เกิดการแท้งได้แน่นอน โดยเฉพาะในครรภ์อ่อนๆ

แต่อาการแทรกซ้อนของยานี้มีมาก เช่น อาการอาเจียนและท้องเดิน รวมทั้งอาการเจ็บปวด

มดลูกอย่างรุนแรงด้วย ขณะนี้กำลังคันคว้าวิจัยเพื่อสกัดตัวยาที่ออกฤทธิ์เฉพาะตัวมดลูกเท่านั้น

คาดว่าอีกไม่นานวิธีนี้จะเป็นที่นิยมแพร่หลายเพราะไม่ต้องใช้เครื่องมือช่วย

 

   

 

สำหรับวิธีทำแท้งตามวิธีของหมอเถื่อนมีหลายวิธี

ตามความนิยมมากน้อยดังนี้

1. การสวนน้ำยาเข้าโพรงมดลูก โดยผ่านท่อยางเล็กๆ เข้าทางปากมดลูก แล้วฉีดสารเหลว

บางชนิดสารเคมี น้ำสบู่ ด่างทับทิม แอลกอฮอล์ น้ำมันเบนซินสารเหลวเหล่านี้เป็นของ

แปลกปลอมที่ค่อนข้างสกปรกมีผลให้เด็กตายพร้อมๆ กับมีการอักเสบติดเชื้อ มดลูกจึงบีบรัดตัว

เกิดการตกเลือด และมีการแท้งติดตามมา

        ขบวนการแท้งโดยวิธีนี้ค่อยเป็นค่อยไป เลือดออกไม่มาก แต่กลไกที่ทำให้เกิดการแท้ง

อาจเป็นเพราะความสกปรกหรือสารเคมี ทำให้เด็กตาย และทำให้แท้งโดยทั่วไปเด็กจะตาย

จากการอักเสบติดเชื้อ ซึ่งเชื้อโรคนี้ค่อนข้างรุนแรง ถ้ารักษาไม่ทัน ตัวผู้ถูกทำแท้งเองมักจะ

ตายก่อนที่จะมีการแท้งด้วยซ้ำไป

2. การทำให้ถุงน้ำหล่อเด็กแตก กระทำโดยสอดท่อโลหะขนาดเล็กๆ อาจจะเป็นท่อสวนปัสสาวะ

หรือเครื่องมือที่ใช้วัดความลึกของโพรงมดลูก สอดเข้าทางปากมดลูก ผ่านทะลุถุงน้ำหล่อเด็ก

จนถุงน้ำหล่อเด็กแตก เมื่อขาดน้ำหล่อเลี้ยง เด็กก็จะตาย เกิดปฏิกิริยาของการแท้ง ซึ่งก็มีโอกาส

จะเกิดการอักเสบติดเชื้อเช่นเดียวกับวิธีแรก เพราะขบวนการแท้งของวิธีนี้ค่อนข้างช้า

3. การสอดใส่วัสดุแปลกปลอมไว้ในโพรงมดลูก ที่พบบ่อย ได้แก่ สอดสายยางสำหรับสวน

ปัสสาวะเข้าไปขดงออยู่ในโพรงมดลูก บางแห่งอัตคัตสายยางถึงกับใช้กิ่งไม้ขนาดเล็ก หรือ

หญ้าปล้องแทน ระยะเวลาที่มดลูกหดรัดตัวเพื่อขับไล่วัสดุแปลกปลอมออกจากโพรงมดลูกนั้น

ใช้เวลานาน จึงทำให้เกิดการแท้งค้างแต่อันตรายที่สำคัญก็คือ การอักเสบติดเชื้อเช่นเดียวกัน

4. การกระตุ้นเชิงกลอย่างรุนแรงที่มดลูก การบีบนวดเป็นวิธีทำแท้งที่แพร่หลายในทุกภาคของ

ประเทศไทย โดยเฉพาะในภาคเหนือ เริ่มด้วยการให้ผู้ป่วยนอนหงายชันเข่า หนุนก้นให้สูง ใช้มือยกมดลูกให้ลอยขึ้นและบีบให้ “ก้อนเลือด” แตก บางรายใช้ส้นเท้ายันบริเวณปากช่องคลอดด้วย

โดยอ้างว่าจะช่วยให้มดลูกลอยตัวขึ้น วิธีนี้เลือดอาจจะออกภายในวันแรก หรือบางรายก็อาจต้อง

ทำซ้ำหลายๆ ครั้ง

5. การใช้ยาบีบมดลูก โดยฉีดหรือรับประทานยาพวกเออร์กอต (ergot) ขนาดมากและติดต่อกัน

หลายวัน วิธีนี้มีอัตราล้มเหลวมากกว่าวิธีอื่น ที่จังหวัดทางภาคใต้ บางแห่งมีวิธีเสกหมากให้หญิงตั้งครรภ์เคี้ยวและกลืนลงไปเลย เล่ากันว่าจะแท้งภายใน 1-7 วัน เป็นส่วนใหญ่

โฆษณา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: